Lid worden

Lid worden?

In 2018 hebben Dorpsbelang, de IJsclub en de Oranjevereniging hun krachten gebundeld: de contributie wordt vanaf nu gezamenlijk geïnd.
Makkelijker voor u en makkelijker voor ons.
Het dorpsbelang voert het beheer van de ledenadministratie uit.
Al met al was het een flink karwei, maar we hopen er dan ook jaren plezier van te hebben.

Per vereniging is uw lidmaatschap € 5,- per jaar.
Voor 3 verenigingen betaald u dus 1x € 15,- per jaar.

Mocht u lid willen worden van 1 van de drie verenigingen en/of van allemaal, stuur dan een email naar: Penningmeester@sintjut.frl 
U ontvangt dan een machtigingskaart waarop u uw keuze kunt aangeven.

Door uw steun worden door de verenigingen vele dingen mogelijk gemaakt in Sintjohannesga e.o.