Bestuur

 

Natuurlijk heeft elke vereniging een bestuur.
Bij de Oranjevereniging hebben we alleen wel de regel dat we alles met zijn "ALLEN" beslissen!

Daarom staan hier alle bestuur/commissieleden beschreven!  

 

Voorzitter: Thedo Mienstra

Penningmeester: Stefan ten Boom

Secretaris: Willemien Hoekstra

 

Bestuurslid: Simon de Hoop

Bestuurslid: Arjen Gaal

Bestuurslid: Jelmer Roffel

Bestuurslid: Bennie van der Wal

Commissielid: Geert van Dijk

Commissielid: Jan Brouwer

Commissielid: Geert Bos

Commissielid: Tjibbe Bos

Commissielid: Freerk Kroes

Commissielid: Irene Kalfsbeek

Commissielid: Bauke van der Werf

Commissielid: Sietze Pekema