Consumptie munten

De Oranjevereniging heeft eigen consumptiemunten.

Hiermee willen wij voorkomen dat consumptiemunten ongebruikt in een la verdwijnen.


Voor u betekent dit dat:

  • Consumptiemunten geldig blijven voor de volgende dorpsfeesten.

  • Consumptiemunten niet meer ingeleverd kunnen worden.


De verkoop van munten op vrijdag- en zaterdagavond stopt direct na het laatste nummer van de band.