Contributie

Voor het lidmaatschap van de Oranjevereniging Sintjohannesga e.o wordt een jaarlijkse contributie gevraagd.

Deze contributie stelt de Vereniging in staat haar activiteiten voor het dorp Sintjohannesga e.o. te kunnen blijven organiseren.

Het lidmaatschap van de Oranjevereniging geeft het recht om deel te mogen nemen aan de jaarlijkse ledenvergadering.

Leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via de algemene (leden)vergadering (ALV). Deze wordt eenmaal per jaar gehouden;

elk lid wordt hierover geinformeerd en uitgenodigd en is in de vergadering stemgerechtigd.

Bij deze ALV presenteert het bestuur de resultaten van de vereniging en de nieuwe plannen.

Ook legt het bestuur verantwoording af over het financieel beheer en wordt gecontroleerd door de kascommissie.

Waarvoor wordt de contributie gebruikt?

  • vergaderkosten, de Oranjevereniging vergaderd ongeveer 10 keer keer per jaar

Kosten loods:

  • onderhoud
  • brandverzekering
  • aanslag gemeente belasting
  • aanslag waterschapslasten
  • verbruik elektriciteit

Algemene kosten:

  • drukwerk jaarvergadering
  • bankkosten
  • aansprakelijkheidsverzekering bestuur