Volleybal opgave 

Met dit formulier kun je je als volleybalteam aanmelden voor het volleybalfestijn op donderdagavond 20 juni van 18:30u tot 20:30u op het terrein van de Doarpsfinne (voor vragen kun je terecht bij Janny Reitsma (email: reitsmajanny@gmail.com)

De spelregels voor het volleybal worden om 18:30 uitgelegd op heet feestterrein.

  • Er moeten 2 vrouwen in het veld staan tijdens de hele wedstrijd.

  • Alleen onderhands opslaan

  • Niet smashen

  • Niet schoppen of koppen

  • De scheidsrechter bepaalt

helaas is er geen opgave meer mogelijk!